Bestyrelsen

FORENINGEN FULTONS VENNER

OVERSIGT

over medlemmer af bestyrelsen for FORENINGEN FULTONS VENNER

seneste ændringer maj 2016.

 -oooooOooooo-

I h. t. §6 i foreningens vedtægter udpeger korresponderende reder et besætningsmedlem, der deltager i bestyrelsens møder, uden stemmeret.

Formand                                                          Valgt 2012
Preben G. Andersen
Sophievej 20
Strib 5500 Middelfart
Tlf. 28 11 38 00
preben@elipa.dk
fultonven@fultons-venner.dk
Næstformand                                                   Valgt 2012
Ole madsen
Brydes Allè 2
5610 Assens
Tlf. 64 71 38 46 Mobil: 40 27 88 14
madsen5610@gmail.com
  Sekretær
Lone Ejstrup Hansen
Faurshøjvej 4 A
5600 Faaborg
Tlf.25 72 64 36
lone-tom@email.dk
TOMBOLA                           Valgt 1999/2011
(Medlemskartotek)

Heidi Jønson
Avnhøjvej 1 Læborg
6600 Vejen
Tlf. 74 65 45 35 Mobil: 40 76 48 70
solstrejfe@gmail.com
Bestyrelsesmedlem                             Valgt  2015 Jesper Rasmussen
 Østre Strandvej 21
 9400 Skanderborg
 Tlf. 20 32 63 53
jesper.rasmussen@sealedair.com
Fultonbutikken                   Valgt 2007/2011
Erik Søndergaard Frandsen
Lindholmvej 16
3650 Ølstykke
Tlf 47 17 79 28 Mobil 40 37 79 28
Fulton Mobil: 51 33 14 83
erikfr@mail.dk
 Nyhedsbreve                                                   Valgt 2014
Lisbeth Kristensen
Ægirsvej 5
8660 Skanderborg
Tlf. 22 51 46 14
lisbethomsen@hotmail.com
Suppliant                                                       Valgt 2015
Bogholder – Medlemskartotek
Betina Sohn Kæseler 
 Huginsvej  17
7800 Skive

 Tlf. 31 53 51 41
betinasohn@gmail.com
Suppliant                                                       Valgt 2016
Christian Paulsen
Ørebjergvej  18
4000 Roskilde
Tlf. 24 88 58 83
tcpaulsen@hotmail.com
Webmaster
Erik Sørensen
webmaster@fultons-venner.dk
Fultons Venner 
fultonven@fultons-venner.dk

I h. t. §6 i foreningens vedtægter udpeger korresponderende reder et besætningsmedlem, der deltager i bestyrelsens møder, uden stemmeret.