Bestyrelsen

Bestyrelsen
FORENINGEN FULTONS VENNER
OVERSIGT
over medlemmer af bestyrelsen for FORENINGEN FULTONS VENNER

seneste ændringer maj 2019

 -oooooOooooo-

I h. t. §6 i foreningens vedtægter udpeger korresponderende reder et besætningsmedlem, der deltager i bestyrelsens møder, uden stemmeret.

Formand                                                         
Preben G. Andersen
Sophievej 20
Strib 5500 Middelfart
Tlf. 28 11 38 00
preben@elipa.dk
fultonven@fultons-venner.dk
Næstformand                                                  
Ole Madsen
Brydes Allé 2
5610 Assens
Tlf. 64 71 38 46
Mobil: 40 27 88 14
madsen5610@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
Tom Christian Paulsen
Ørebjergvej 18, Gundsømagle.
4000 Roskilde
Tlf. 24 88 58 83
tcpaulsen@hotmail.com
Sekretær / Nyhedsbreve 
Lisbeth Kristensen
Ægirsvej 5
8660 Skanderborg
Tlf. 30 36 25 27
lisbethomsen@hotmail.com

TOMBOLA 
 (Medlemskartotek)
Heidi Jønson
Avnhøjvej 1, Læborg
6600 Vejen
Tlf. 40 76 48 70
solstrejfe@gmail.com
fultonsvenner@gmail.com
Bestyrelsesmedlem                           

Jesper Rasmussen
Østre Strandvej 21
9400 Skanderborg
Tlf. 20 32 63 53
jesper.rasmussen@sealedair.com


Bestyrelsesmedlem

Hans-Jørn Kay
Fænøsund Park 2, 3. th.
5500 Middelfart
Mob: 2946 8957
kay@stofanet.dk

Suppleant                                                      
Betina Sohn Kæseler
Huginsvej  17
7800 Skive
Tlf. 31 53 51 41
betinasohn@gmail.com

Webmaster
Erik Sørensen
webmaster@fultons-venner.dk

Suppleant -Bogholder
(
Medlemskartotek)
Christina Jensen
Vestergårdvej 23. Strib
5500 Middelfart
Mob. 2264 1114
christina.jensen@stribnet.dk 

Fultonbutikken
Connie Tue Christensen
Ewalds Have 70
4300 HOLBÆK
Tlf. 40985868
connietue@hotmail.com 

Fultons Venner 
fultonven@fultons-venner.dk