Indkaldelse Generalforsamling

Generalforsamling Fultons Venner

Kære Fulton Ven Der indkaldes herved til den 52. Ordinære Generalforsamling i Fultons Venner søndag den 14. maj 2023 kl. 11:00 ombord på Skonnerten FULTON, der ligger ved kaj i Middelfart Gl. Havn, Havnegade, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. vedtægterne, som kan ses på www.fultons-venner.dk Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 1. maj. Stemmeberettiget […]