Efter 30 års ansættelse på Fulton fortæller skipper Jakob Jensen: ”Fulton er og har været en meget stor del af mit liv, men som andre, der har haft ansvar for skibet, er jeg kun et kapitel i Fultons historie, for Fulton er større end os selv og det er der tre gode grunde til: For unge i udsatte positioner kan det være livsændrende at får et længerevarende ophold på Fulton som Esbjerg Matros, her kan man finde ro, tro på egne evner, lyst til at være en del af arbejdsfællesskabet ombord og mod til at finde retning i livet. Fulton er en meget værdig repræsentant for de smukke, danske skonnerter og galeaser, som man kunne møde på verdenshavene omkring år 1900 og værd at bevare til glæde og gavn for kommende generationer. På Fulton får lejrskoleelever og andre grupper hvert år en oplevelse for livet, når de stævner ud på togt.”
Avisudklip med tegning af Fulton for sejl og teksten: Hjælper du Fulton?

De bedste venner

Kære Fulton Ven

Her titter erantis op gennem sneen og bebuder forårets komme med en dertilhørende ny og længeventet sejlsæson på Fulton. Inden vi lægger fra kaj i Hvide Sande om et par uger, vil vi benytte lejligheden til at takke dig for den store forskel du gør for Fulton med dit medlemskab af Fultons Venner.

Efter 30 års ansættelse på Fulton fortæller skipper Jakob Jensen: ”Fulton er og har været en meget stor del af mit liv, men som andre, der har haft ansvar for skibet, er jeg kun et kapitel i Fultons historie, for Fulton er større end os selv og det er der tre gode grunde til:

 • For unge i udsatte positioner kan det være livsændrende at får et længerevarende ophold på Fulton som Esbjerg Matros, her kan man finde ro, tro på egne evner, lyst til at være en del af arbejdsfællesskabet ombord og mod til at finde retning i livet.
 • Fulton er en meget værdig repræsentant for de smukke, danske skonnerter og galeaser, som man kunne møde på verdenshavene omkring år 1900 og værd at bevare til glæde og gavn for kommende generationer.
 • På Fulton får lejrskoleelever og andre grupper hvert år en oplevelse for livet, når de stævner ud på togt.”

Fra fragtskib til museumsskib

Sejlskibe, som Fulton, sejlede i 1800-tallet og først i 1900-tallet på Atlanten og i Europæisk farvand på evig jagt efter fragtaftaler og konkurrencen med dampskibene var hård. Dansk søfart i dag bygger på det sømandskab, som voksede frem i træskibene, hvor tusinder af søfolk på langfart levede og arbejdede under primitive forhold. Marstal alene var hjemhavn for en flåde på 150-170 skonnerter i årene op til første verdenskrig.

Sidst i 1960’erne fik Marinearkæolog Ole Crumlin-Pedersen fra Nationalmuseet øjnene op for at træskibene enten med hastig fart blev solgt til udlandet eller henlå i sørgelig forfatning i afsides kroge af danske havne, hvor de rådnede op. Tiden var løbet fra skibene og det var ikke længere økonomisk rentabelt at bruge dem til at fragte gods fra sted til sted. Derfor gik jagten ind for at finde et egnet skib, som Nationalmuseet kunne bevare til eftertiden.

Nationalmuseets valg faldt på Fulton, som netop var blevet oplagt i Ålborg efter 55 år som fragtskib. Fultons skrog var i god stand og i Marstal var Fultons historie og oprindelige udseende veldokumenteret med fotos, tegninger, malerier, interviews med tidligere besætningsmedlemmer og deres familier. Dog fulgte en omfangsrig opgave med at tilbageføre skibet til sit oprindelige udseende, som en tremastet skonnert uden styrehus, inden skibet officielt blev overdraget til Nationalmuseet i Roskilde i maj 1970.

Fulton som lejrskoleskib

I stedet for at være et musemusskib lænket til kajen, blev det besluttet, at Fulton skulle sejle som Nationalmuseets lejrskoleskib, hvor skoler fra hele landet kunne komme på lejrskole ombord og sådan er det heldigvis stadig i dag.

Det er helt unikt, at unge mennesker kan komme ud og sejle på et museumsskib på denne måde, hvor man på egen krop får mulighed for at opleve, hvad der skal til for at sejle en tremastet skonnert fra 1915.

Når vi i dag møder nogen, der har været på lejrskole på Fulton, så er det ofte de samme fortællinger vi får, uanset, om man har været på lejrskole i 1975, 1992 eller 2013. Det er det helt særlige ved at være med til at sejle skibet, de praktiske opgaver ombord, overnatning i hængekøjer, nattevagter og det helt særlige fællesskab, der opstår ombord.

Kludetæppeøkonomi

Statsstøtte har aldrig været det bærende element i Fultons økonomi og er det stadig ikke. Den tradition blev grundlagt allerede i 1970, da Nationalmuseet overtog skibet. Skibet blev nemlig doneret af virksomheden Fisker & Nielsen (i dag Nilfisk) i forbindelse med firmaets 50-års jubilæum.

Fultons første år som museumsskib var ikke uden bump på vejen. Der var store udfordringer med at få skibets økonomi til at hænge sammen og det tog også tid, at finde den rette organisationsform. Da skibet i starten blev drevet af Nationalmuseet, gik indtægterne fra driften direkte i statskassen, men Fulton var ikke på finansloven og kunne derfor ikke få udbetalt penge til skibets drift. Der blev i første omgang givet en dispensation, hvorefter driften af Fulton blev flyttet til Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

I det første svære år var skibet lukningstruet flere gange, men heldigvis har mange et stort hjerte for Fulton og derfor blev skibet hver gang redet på falderebet af donationer fra både private og virksomheder.

I dag er det stadig sådan at Fulton sejler på en meget sammensat økonomi, som er baseret på indtægter fra sejladserne, kommunalt samarbejde, fondsansøgninger, partnerskabsaftaler med virksomheder og tilskud fra forskellige puljer.

Derudover oplever vi stadig en vigtig og stor opbakning fra helt almindelige mennesker, som vælger at støtte Fulton. Det kan f.eks. være med et medlemskab af Fultons Venner, ved at give et gavebidrag til Fulton Fonden, ved at donere gevinster til vores tombola, ved at skrive Fulton Fonden ind i sit testamente eller ved at købe varer i Fulton butikken.

Vi ser det som en stor styrke, at mange forskellige bidrager til skibet og bakker op arbejdet ombord. Alle er med til at gøre en forskel, – også dig.

De bedste venner er Fultons Venner

I 1971 blev støtteforeningen Fultons Venner grundlagt. Allerede dengang bidrog venneforeningen i væsentlig grad med økonomi til skibet. Der blev blandt andet solgt Fulton porcelæn og et særtryk af nummererede Fulton mønter designet af Piet Hein.

Gennem alle årene har Fultons Venners engagementet, opbakning og ideer til at rejse penge til Fulton været helt i top.

Fultons Venners formål var dengang (som i dag) at støtte skonnerten Fulton af Marstal, dels som museumsskib ved at yde bidrag til arbejdet med skibets bevaring og restaurering, dels som ungdomsskib ved at yde bidrag til alsidigt pædagogisk arbejde ombord.

To gange i Fultons historie har Fultons Venner gjort en helt ekstraordinær indsats for at rede skibet.

 • Første gang i 1976 hvor Fultons Venner sammen med Nationalmuseet og Vikingeskibsmuseet grundlagde den selvejende institution Fulton Stiftelsen, som overtog driften af skonnerten og dermed langtidssikrede Fulton som sejlende ungdomsskib.
 • Anden gang da kommunerne i 2012 hjemtog anbragte unge til egne kommuner og dermed banede vejen for Fulton Stiftelsens konkurs. Fultons Venner rejste kapital til at søsætte Fulton Fonden i 2013. Fulton kom derved igen i sikkert farvand og fremtidige togter var sikret.

At holde en skonnert fra 1915 sejlende og i god stand er stadig en bekostelig affære. I gennemsnit har Fulton Fonden de sidste 10 år brugt 1,5 mio. kr. om året på at vedligeholde Fulton, hvoraf ca. en sjettedel kommer fra statskassen. Det betyder, at der hvert år skal rejses mange penge for at løfte vedligeholdelsesopgaven. Fultons Venner har gennem alle årene givet væsentlige og uundværlige bidrag til denne opgave.

I dag kommer Fultons Venners donationer til Fulton Fonden fra kontingenter, tombola på Fredericia Boatshow, muslingefestival i Assens, salg i butikken: www.fultonbutik.com og sejladser med medlemmer.

Dette ville ikke være muligt uden Fultons Venners mange trofaste medlemmer og frivillige. Så stor tak til jer.

Historisk monument

Fulton er en vigtig del af den danske sejlende kulturarv og er af Skibsbevaringsfonden erklæret bevaringsværdig. Derudover er vi meget stolte af, at Skibsbevaringsfonden også udpegede Fulton som Historisk Monument i 2022.

Skibsbevaringsfondens beskrivelse af dette er at: ”Anerkendelsen som Historisk Monument er en udmærkelse som gives til de bedst bevarede sejlende danske skibe. For at blive udnævnt til Historisk Monument må et skib være i al væsentlighed uforandret i forhold til et givent tidspunkt i skibets historie og/eller fortælle en karakteristisk udviklingshistorie. Skibets historie skal desuden være veldokumenteret, og så skal skibet være godt vedligeholdt”.

Det store arbejde med at holde skonnerten fra 1915 i god stand stopper aldrig og det løbende vedligehold er grundstenen i skibsbevaringsarbejdet på Fulton. Heldigvis har vi trofaste støttere i Fultons Venner, som altid står klar til at bidrage økonomisk til dette.

Medlemsaktiviteter

Ud over at vi sætter stor pris på at du, med dit medlemskab, støtter det vigtige arbejde med at bevare Fulton og støtter at unge som har brug for en hjælpende hånd til at finde en ny kurs i livet kan få et længerevarende ophold på Fulton, så vil vi også rigtigt gerne møde dig og andre Fultons Venner ombord på Fulton.

Derfor har vi hvert år en række medlemssejladser, som du kan booke dig ind på.

I år ser programmet sådan her ud:

 • København, lørdag d. 20. april kl. 10-13
 • Kolding, fredag d. 3. maj kl. 15-18
 • Middelfart, generalforsamling søndag d. 26. maj
 • Svendborg til Fåborg, lørdag d. 6. juli kl. 10-15
 • Assens, muslingedag lørdag d. 20. juli
 • Sydfynsk sommertogt, søndag d. 21. juli til onsdag d. 24. juli
 • Limfjordstogt, fredag d. 6. september til søndag d. 8. september
 • Limfjorden Rundt, mandag d. 9. september til lørdag d. 14. september
 • Struer til Thyborøn, lørdag d. 28. september kl. 10-15
 • Esbjerg, fredag d. 11. oktober kl. 15-18

Du kan læse mere om medlemsturene, finde praktisk information og booke billetter her: https://fultons-venner.dk/aktivitetskalender/

Hvert medlemskab giver adgang til at købe to billetter. Du skal oplyse dit medlemsnummer, når du reserverer billetterne. Medlemsnummeret finder du på den seneste opkrævning fra Fultons Venner.

Hvis booking systemet driller, så er du velkommen til at kontakte Betina på betina@fulton.dk eller tlf. 22 96 44 84.

Tak for dig

Vi er meget taknemlige for at du har valgt at engagere dig i Fultons Venner med dit medlemskab.

Vi ses derude.

De bedste skibshilsner

Bestyrelsen
Fultons Venner