Ung cirkusartist laver tricks i stof fra masten

Efterårshilsen 2019

Kære Fultons Venner

Så er der atter nyt fra det gode skiw Fulton. Skipper Jakob Jensen beretter, at man begyndte at slå sejl tilbage i marts, hvor også Skibstilsynet kom forbi og synede skibet ”Alt vel”. Og det er også sådan besætningen bestående af Benny, Kody, Signe, Ida og Jakob har haft det i løbet af sæsonen foruden de fire friske Esbjerg matroser, der er ombord ad gangen. I alt 12 friske Esjberg matroser, når året er omme, der alle har fundet en ny begyndelse til et godt liv, og som ved, at støtten er lige bag dem, når det er svært. Så glæden er stor!

Henover sommeren har skibet sejlet med ungdomslejr, DUBAL’s ungdomscirkus og Den Sejlende Højskole. Cirkusset havde skibet aldrig prøvet før, så det kan vi helt sikkert godt, tænkte de i bedste Pippistil. Og det blev også både sjovt, godt og velbesøgt. Måske oplevede du det? Det er helt sikkert noget, man gerne gør igen.

Her i efteråret er der godt gang i lejrskoletogterne frem til uge 44. I uge 45 skal der sættes ny vant (wire) på for- og stormast, hvorefter skibet får skiftet alle ledninger ombord. Det sidste betyder, at besætningen igen i år genhuses i sommerhuset i Hvide Sande, mens renoveringen står på. – Og det er med gamle skibe som med unge mennesker: “Nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending”.

Alt dette er kun muligt, fordi det smukke skib har så gode og smukke venner, der trofast støtter Fulton. Det vil vi i bestyrelsen for Fultons Venner gerne sige jer en stor tak for! Og samtidig vil vi høre, om I evt. har mulighed for at betænke den tombola, vi afholder på Boat Show-messen i Fredericia i ulige år. Der er ganske vist længe til 2021, men vores arbejde med at indsamle gevinster begynder nu, og derfor har vi også medsendt et såkaldt tiggerbrev.

Alt dette med ønsket om et smukt og dejligt efterår! Forhåbentlig ses vi i næste års sæson i en havn nær dig.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Fultons Venner

Gode dage er nogen, vi giver hinanden