Generalforsamling Fultons Venner

Indkaldelse Generalforsamling

Kære Fulton Ven

Der indkaldes herved til den 52. Ordinære Generalforsamling i Fultons Venner søndag den 14. maj 2023 kl. 11:00 ombord på Skonnerten FULTON, der ligger ved kaj i Middelfart Gl. Havn, Havnegade, 5500 Middelfart.

Dagsorden iflg. vedtægterne, som kan ses på www.fultons-venner.dk

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 1. maj. Stemmeberettiget og valgbar er ethvert medlem, der ikke er i restance til foreningen. Et medlem kan give et andet medlem skriftlig fuldmagt til at stemme for sig.

Der bliver serveret et let måltid ombord på FULTON, der afgår for en sejltur kl.12:00 og er ved kaj igen ca. kl. 14:00.

Deltagelse på sejlads kræver tilmelding på tlf. eller SMS på 28 113 800 eller mail:fultonven@fultons-venner.dk. Sejladsen tilrettelægges på grundlag af de modtagne tilmeldinger i indgået rækkefølge. Der kan maks. tilmeldes 2 personer pr. betalt kontingent!

Husk at betale dit kontingent før tilmelding.

Ved overtegning får de sidst tilmeldte telefonisk afbud

Med venlig sejlerhilsen

Bestyrelsen for Foreningen Fultons Venner
Preben G. Andersen
Formand