Glade unge i kano

Nyt fra Skipper

Kære Fulton Ven

Nu er sejlsæsonen slut for i år og vi er kommet til Hvide Sande med Fulton, klar til årets vintervedligehold. Lige nu er vi i fuld gang med afrigning af sejl mm, så Fulton kan komme på land på mandag.

I år har vi ikke nogen større ombygningsprojekter i støbeskeen. Det bliver de helt almindelige vedligeholdelsesopgaver vi, sammen med Hvide Sande værft, skal tage os af. Det er meget rart ovenpå sidste vinters store ombygning af kabyssen og udskiftning af dækshuset. Der er nu nok at tage fat på alligevel😊

Vi har sejlet en fuld booket sæson i år, som startede i marts måned. Efter et par år med mange Corona udfordringer i forhold til at sejle togter, så har det været en stor fornøjelse at kunne sejle helt almindelige lejrskoletogter igen. Vi har også haft stor fornøjelse af at sejle med grupper fra Nilles Rejser i år.

I år har vi også haft stor fornøjelse af besøg af ekstra mange af jer fra Fultons Venner på vores eftermiddags medlemsture, som blev sejlet fra Helsingør, Aalborg og Middelfart. Det har været rigtigt hyggeligt at møde mange af jer ombord. Medlemsturene er kommet for at blive og vi håber på, at mange af jer vil sejle med til næste år. Det er en god mulighed for at komme og opleve livet ombord på Fulton og man møder altid gode mennesker på Fultons Venners ture. Planen for medlemsturene kommer på Fultons Venners hjemmeside sidst i januar, når togtplanen ligger fast.

Vi havde planlagt at deltage i årets Tall Ships Races fra Esbjerg til Harlingen i Holland i år med unge ombord. Vi endte desværre med at melde afbud, da vi på vej til Esbjerg fik en maskinskade, som resulterede i at motoren måtte skiftes ud. Med stor indsats fra Hvide Sande værft og Nordhavn fra Randers lykkedes det at få løftet mesanmasten ud, lavet hul i dækket, løftet den gamle motor ud, få lagt den nye motor i, tilsluttet den nye motor, lukket hullet og få sat masten i igen på kun 10 dage. Vores fantastiske mandskab fik planlagt en kanotur med Esbjerg Matroserne i de hektiske dage, så det endte med at blive en god oplevelse for alle.

Vi er meget taknemlige over den store indsats Fultons Venners bestyrelse og medlemmer gør for at støtte op om Fulton år efter år. Lige nu bruger Vennernes bestyrelse meget tid på planlægningen af Fultons Venners Tombola på Boat Show i Fredericia. I er selvfølgeligt alle meget velkomne til at kigge forbi og hilse på.

Fulton Fonden er hvert år meget afhængig af donationer fra virksomheder og private. Vi er taknemlige for donationer i alle størrelser, Hvis man støtter med 200 kr. eller mere, så tæller donationen med i de 100 donationer, som vi minimum skal have hvert år, for at opretholde godkendelse i forhold til ligningslovens §8A, hvilket er meget vigtigt for driften af Fulton.

Vi mangler stadig en del bidrag i år før vi har de 100 stk. som er nødvendige. Hvis du har lyst og økonomisk overskud til at støtte Fulton også her, så kan donationer gives på MobilePay 697070 eller konto nr. 6850-0000350340. Hvis man skriver sit CPR nr. i tekstfeltet, så får man automatisk fradrag for donationen på selvangivelsen. Donationer anvendes udelukkende indenfor Fulton Fondens formål.

Tusinde TAK for dit medlemskab af Fultons Venner og støtte til Fulton.

De bedste efterårs hilsner fra

Skipper Jakob😊

 

På Fulton lykkes det at holde skruen i vandet og skonnerten flydende fordi:

  • Vi har et fantastisk mandskab, som altid med godt humør gør en stor indsats for at få enderne til at nå sammen og sikre den gode stemning ombord.
  • Vi har en uovertruffen støtteforening i Fultons Venner, som utrætteligt står sammen om at bidrage både menneskeligt og økonomisk til Fultons drift. STOR TAK TIL JER.
  • Vi har en fast aftale med Esbjerg Kommune om plads til unge Esbjerg Matroser ombord. En Esbjerg Matros er en ung med udfordringer i livet, som kommer på Fulton i en periode. Mange Esbjerg Matroser genfinder tro på sig selv og egne evner mens de er ombord.

Hvis du vil vide mere, så kig på: www.fulton.dk