Home

Fulton_skilt

 har brug for din støtte


Fulton Fonden muliggør fortsat tilbud til skoleelever om en stor oplevelse til havs. Skibets personale arbejder med et socialpædagogisk sigte. -Hvordan det enkelte barn udvikles og styrkes. Fulton fungerer i dag som et lejrskoleskib.Et lejrskoleophold af 5 dages varighed er en investering i klassens sociale liv og sammenhold. For at sikre denne enestående mulighed for børn i alle aldre søger Fultons venner donationer til den kommende tombola  
 Se  PDF-fil her for mere information. Gem PDF-filen på skrivebordet for at udfylde og sende den.

Jule- og nytårshilsen 2019
Nyhedsbrev efterår 2019
Se det her
Julehilsen Fultons Venner 2018
Se den her 
Efterårshilsen Fultons Venner 2017  Se den her

Fyn Rundt 2017 24 – 28 august   Se video her
Fyn Rundt 2017  Se billeder her 
og  læs beskrivelse her :   Med Fulton rundt om Fyn juli 2017

Fultons 100 års jubilæum - Ministeren og Preben G. Andersen (Formand for Fultons-Venner)
Fultons 100 års jubilæum - Ministeren og Preben G. Andersen (Formand for Fultons-Venner) Fultons 100 års jubilæum –
Kultur- og Kirkeminister Bertel Haarder og Preben G. Andersen (Formand for Fultons-Venner)
IMG_2277
Fultons 100 års jubilæum - mange kom for at ønske tillykke
Fultons 100 års jubilæum - mange kom for at ønske tillykke Fultons 100 års jubilæum – mange kom for at ønske tillykke

Fultons 100 års jubilæum.

Alle gæsterne ved receptionen d. 3. september fik udleveret et eksemplar af Grethe Rostbølls nye bog om Fultons 100 årige historie.
En meget spændende bog om de tre perioder i Fultons 100 årige historie

Vores målsætning er at få flere medlemmer så vi kan holde skonnerten sejlende som for 100 år siden, Så meld dig/jer ind og send os din/jeres adresse, e.mail og mobil-nr. (så vi kan sende mail og sms til dig/jer)

 

Medlemskab_2_farver

Medlemskab pr. år: 300,- kr.    Foreningens bankkonto: 0828-0002466414

Ved indbetaling på netbank, kan du udvide skrivefeltet og sende dine oplysninger sammen med indbetalingen. Eller gå til  siden, og udfyld skemaet.

Et medlemskab til Fultons Venner betyder:

  • at du er med til at støtte Fulton-Fonden med hovedvægt på Skonnerten Fulton, dels som museumsskib ved at yde bidrag til arbejdet med skibets bevaring og restaurering, dels som ungdomsskib ved at yde bidrag til alsidigt pædagogisk arbejde om bord.
  • at du én gang om året får mulighed for en gratis sejltur med Skonnerten Fulton i forbindelse med den årlige generalforsamling i Fultons Venner. 
  • Hvis vi har din e-mail modtager du et nyhedsbrev et par gange i sæsonen, indeholdende et par spændende fotos samt et kort referat om, hvor skonnerten har lagt til og hvor den vil lægge til i den kommende periode. 
  • Du modtager tilbud på sejladser og reklameprodukter m.m.
  • Du kan aflægge skonnerten besøg i havnene.

Med venlig hilsen
Og på forhånd tak
Fultons Venner

 ERS Consulting
E-mail: webmaster@fultons-venner.dk